Asystenci romscy

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Asystentka romska w pracy z uczniami. Fot. Ł. Kwadrans

Asystenci romscy – obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności Romowie, którzy zapewniają wszechstronną pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym. Budują pozytywny obraz szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewniają wsparcie emocjonalne dla uczniów romskich, pomagają nauczycielom i pedagogom w rozpoznaniu potrzeb i ewentualnych problemów poszczególnych uczniów, mediują w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Dodatkowo dbają o dobry kontakt między rodzicami uczniów a szkołą, informują rodziców o przebiegu nauki, a także kontrolują frekwencję uczniów oraz ich postępy w nauce[1].

Geneza instytucji asystenta

Po upadku komunizmu nastąpił rozwój w sferze specjalizacji osób zajmujących się problematyką romską. Pracują z Romami (lub na ich rzecz) urzędnicy, a także pracownicy szkół oraz innych instytucji. Wszyscy oni powinni posiadać elementarną wiedzę na temat odmienności kulturowej i językowej Romów. W chwili obecnej kształci się asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających, którzy zostali wpisani do programu rządowego na rzecz Romów oraz pracują w Czechach, Polsce i na Słowacji. Dodatkowo w krajach byłej Czechosłowacji istnieje stanowisko pracowników socjalnych, pracujących w środowisku romskim i doradców, którzy pełnią swoje obowiązki przy urzędach administracji państwowej.

W Polsce na podstawie doświadczeń czeskich, węgierskich i słowackich propozycje zatrudnienia asystentów romskich w szkołach publicznych zgłosili przedstawiciele tej społeczności. Kandydaci na asystentów typowani byli przez wspólne komisje. Po odbyciu szkolenia asystenci rozpoczynają pracę w szkołach podstawowych. Równie ważną rolę odgrywają nauczyciele wspomagający, którzy poświęcają szczególną uwagę dzieciom romskim. Traktują je, na wczesnym poziomie edukacji, jako dzieci obcojęzyczne i dwukulturowe, wymagające specjalnego wsparcia merytorycznego.

Propozycje na przyszłość

Nauczyciele wspomagający oraz asystenci romscy powinni mieć możliwość dalszego kształcenia specjalistycznego, korzystania z literatury cyganologicznej oraz pomocy metodyków międzykulturowych i wolontariuszy (studentów kierunków pedagogicznych). Powinni być również przygotowani do rozbudzenia wśród młodych Romów motywacji do nauki jako drogi do awansu społecznego i jednocześnie kształtować w nich ciekawość własnej odmienności etnicznej, tradycji i historii. Należy dołożyć szczególnych starań, by zarówno nauczyciele, jak i asystenci w klasach, w których uczą się dzieci romskie, nawiązywali dobry kontakt z rodzicami, co pozwoli w większym stopniu zaangażować rodziców w procesy edukacyjne dzieci.

Bibliografia

  • J. Balkowski, M. Różycka, Romowie-Roma-Romani, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2008.
  • Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wałbrzych 2008.
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.
  • Ł. Kwadrans, Edukacja polskich Romów w hasłach, Dialog=Pheniben”. Nr 4, Wyd. Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2011.
  • Ł. Kwadrans, Edukacja Romów w Polsce okresu transformacji – stan obecny i możliwe propozycje na przyszłość, [w:] Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2013.
  • Romowie. Dzieci Świata – niecodzienny poradnik dla nauczycieli, pod redakcją Moniki Dróżdż Balkowskiej, redaktor naukowy: Ł. Kwadrans, Wrocław 2012.
  • ROMOWIE – poprzez poznanie do zrozumienia, FEDER DZIWIPEN, Wałbrzych 2013.

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/tresc-programu-na-rzec/6670,Tresc-Programu.html