Deweł Sarengro Dad

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Deweł Sarengro Dad - pierwszy periodyk romski. Inicjatywa jego powstania, to ważny moment pracy księdza Edwarda Wesołka zabiegającego o wydawanie pierwszego w Polsce romskiego czasopisma. W roku 1979 ukazał się premierowy numer pisma „Deweł Sarengro Dad” (Bóg Ojciec Wszystkich). W tekstach konsekwentnie posługiwano się nazwą „Rom”, zamiast „Cygan”. W czasopiśmie publikowano artykuły o charakterze religijnym, relacje z bieżących wydarzeń, ale także tak zwany kącik językowy, w którym upowszechniano język romani.

Bibliografia:

  • A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Sejny 1994, 2004.
  • A. Mirga, Romowie – proces kształtowania się podmiotowości politycznej, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych 1944–1989, red. P. Madajczyk, Warszawa 1998.
  • Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2013.

Link zewnętrzny: