Dialog-Pheniben

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

„Dialog-Pheniben” – kwartalnik społeczno-kulturalny, wydawany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce od 1995 roku. Do 2004 r. ukazywał się w formie kwartalnika. W swojej treści skupia się na zagadnieniach życia społeczno-kulturalnego mniejszości romskiej w Polsce i Europie, a także podejmuje tematykę związaną z ochroną praw człowieka, tolerancją, przeciwdziałaniem zjawiskom dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, integracją i dialogiem międzykulturowym. Miesięcznik jest ważnym forum wymiany myśli i opinii dla młodych, romskich intelektualistów, działaczy organizacji pozarządowych, animatorów kultury, artystów, studentów, pracowników naukowych, pisarzy, a także naukowców zajmujących się tematyką romską oraz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, odpowiedzialnych za realizację zadań wobec mniejszości romskiej. Miesięcznik ukazuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i romskiej.

Pismo dotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w 2009 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Województwa Małopolskiego i Narodowe Centrum Kultury.

Pozostałe informacje

Wydawca: Stowarzyszenie Romów w Polsce. Redaktorka naczelna: Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Komitet Redakcyjny: dr Marian Grzegorz Gerlich (przewodniczący komitetu redakcyjnego), Monika Pidło (sekretarz redakcji), dr Tadeusz Czekaj, Miłosz Gerlich, Marek Isztok, prof. dr hab. Lech Mróz, dr Gejza Orlet, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, Seweryn A. Wisłocki, Małgorzata Kołaczek.

Bibliografia

  • A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004.

Linki zewnętrzne