Fundacja Integracji Społecznej PROM

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Logo PROM

Fundacja Integracji Społecznej PROM – zajmuje się integrowaniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zarazem wspiera oryginalne pomysły i działania związane z animacją tych środowisk. Porusza się w obszarach: edukacji, animacji kultury i pracy socjalnej.

W 2003 r. Fundacja Prom powołała Centrum Edukacji i Kultury dla dzieci romskich i polskich na wrocławskim Brochowie, wówczas był to jeszcze projekt pilotażowy. Obecnie prowadzi świetlice środowiskowe w kilku dzielnicach Wrocławia: na Brochowie, Muchoborze, w Śródmieściu i na Starym Mieście. W świetlicach prowadzone są warsztaty teatralne i realizowany jest projekt „Nowe pomysły na stare problemy”. Fundacja zrzesza wokół siebie pracowników oświaty, nauczycieli, animatorów kultury, terapeutów, pracowników naukowych, studentów i wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w świetlicach środowiskowych w różnych dzielnicach miasta bądź realizują własne projekty autorskie na terenie Wrocławia.

Do różnorodnych form aktywności organizacja stara się włączać nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych Romów. Przy realizacji polityki społecznej miasta Wrocławia Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Romów, Stowarzyszeniem „Romani Bacht”, Towarzystwem Rodziców Dzieci Romskich „Neło Drom – Nowa Droga”). Jest także inicjatorem portali internetowych o tematyce romskiej, które mają służyć propagowaniu idei zawartych w programie rządowym na rzecz Romów (romowie.info, visegradroma.com, jednizwielu.pl, romopedia.pl).

W latach 2004-2010 Fundacja zrealizowała ponad 80 projektów dla mniejszości romskiej. Organizowała spotkania międzynarodowe i konferencje. Pierwsze spotkanie w 2005 r. zorganizowano jako wyjazdowe warsztaty dla liderów społeczności romskiej oraz przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz Romów. Głównym celem było nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami. Prezentowano nowe sposoby rozwiązywania problemów narastających wokół mniejszości romskiej, alternatywne metody pracy i współpracy z jej przedstawicielami. Kolejne spotkania (Praga 2007, Nitra 2008, Budapeszt 2009, Spisska Nova Ves 2011, Sofia 2012, Hrusov – Rimoc 2013) stały się okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, udało się stworzyć podstawę do opracowania wspólnej międzynarodowej strategii współpracy z mniejszością romską.

Fundacja Prom od kilku lat jest jednym ze współorganizatorów oraz gwarantów cyklu międzynarodowych konferencji InteRRa, dotyczących problematyki mniejszości narodowych i grup marginalizowanych oraz metod pracy z tymi grupami. Głównym organizatorem jest docent Jaroslav Balvin oraz organizacja Hnuti R. W wyniku współpracy Fundacji z organizacją Hnuti R prowadzone są naukowe badania w Czechach i na Słowacji, a także powstały i zostały opublikowane prace dotyczące sytuacji Romów w krajach wyszehradzkich.

Propagując wiedzę o Romach oraz walcząc z negatywnym stereotypem Cygana wśród społeczności polskiej, Fundacja Prom w ramach działalności wydawniczej opublikowała w 2008 r. komiks Romowie – Roma – Romanies. Historia w obrazkach w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, Polska Roma oraz Bergitka Roma), ukazującą historię społeczności romskiej w Polsce i Europie. Wydano również prace Łukasza Kwadransa Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji (2008) oraz Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, (2011). Pod koniec 2009 roku, jako rezultat międzynarodowych spotkań, Fundacja wydała pierwszy zbiór prac naukowych i esejów Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia pod red. J. Balvina i Ł. Kwadransa. Celem publikacji jest przedstawienie sytuacji i problemów, z jakimi boryka się społeczność romska w krajach wyszehradzkich. W 2010 r. powstał kolejny komiks, w którym została przedstawiona historia Romów. Innym wydawnictwem jest obrazkowa publikacja Karola Parno Gierlińskiego (opracowanie graficzne Marek Rudowski) Profesje romskie (Wrocław 2012). Pod koniec 2010 r., jako rezultat międzynarodowych spotkań, Fundacja wydała drugi zbiór prac naukowych i esejów pt. Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia pod red. J. Balvina i Ł. Kwadransa. Celem publikacji jest przedstawienie sytuacji i problemów społeczności romskiej w krajach wyszehradzkich. Kolejne publikacje to m.in.: J. Balvin, M. Kowalczyk, Ł. Kwadrans, Situation of Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2, Wrocław 2011; J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov, Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, Wrocław 2013.

Fundacja Prom zrealizowała wystawy i wydała album fotografii: ROMARISING. Ordinary People, Uncommon Lives... as seen by photographer Chad Evans Wyatt. [ROMARISING. Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta], redakcja naukowa: K. Gierliński, Ł Kwadrans, Wrocław 2012 i 2014. Następnie wydawnictwo pt.: Romowie. Dzieci Świata – niecodzienny poradnik dla nauczycieli, pod redakcją Moniki Dróżdż-Balkowskiej, redaktor naukowy: Ł. Kwadrans, Wrocław 2012. Ostatnio: J. Balkowski, Ł Kwadrans, ROMARISING V4 Chad Evans Wyatt, Wrocław 2014.

Fundacja prowadzi prace nad powstaniem biblioteki wiedzy o społeczności romskiej w Polsce. Pracownicy Fundacji gromadzą książki, czasopisma, materiały źródłowe, dokumenty oraz katalogują informacje zamieszczane w mediach na temat Romów.

Od 2010 r. Fundacja Prom jest jednym z partnerów projektu „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku”. Projekt wrocławskiego Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego skierowany jest do społeczności romskiej, a jego celem jest aktywizacja środowiska romskiego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poziomu edukacji, a także promocja kultury Romów. Projekt ten jest jednym z największych realizowanych na terenie Wrocławia na rzecz społeczności romskiej. Jest doskonałym przykładem współpracy pomiędzy organami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi. Fundacja Prom w ramach tego projektu prowadzi też Punkty Aktywizacji Romów (specjalnie dobrane grono specjalistów udziela porad w zakresie prawa, edukacji, kultury, zdrowia oraz opieki społecznej).

Obecnie największym projektem Fundacji jest kampania społeczna Jedni z wielu oraz towarzyszące jej inicjatywy: romarising i romopedia.

Bibliografia:

  • J. Balvin, Ł. Kwadrans, Edukacja międzykulturowa w wybranych międzynarodowych projektach dotyczących Romów w Czechach, Polsce i Słowacji, [w:] Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, red. A. Paszko, Kraków 2011.
  • M. Dróżdż-Balkowska, Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”. [w:] Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia, J. Balvin, Ł. Kwadrans (red.), Wroclaw 2010.
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.

Linki zewnętrzne: