InteRRa

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

InteRRa – konferencje międzynarodowe, które odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w Czechach i na Słowacji. Nazwa konferencji (jej autorem jest Jaroslav Balvin) wynika z myśli, że Romowie żyją na ziemi (łacińskie: In TeRRa), która do nich należy i zarazem nie należy.

Instytut Studiów Romskich (na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji) rozpoczął współpracę z polską Fundacją Integracji Społecznej Prom. Współpraca ta odbywa się na różnych obszarach działalności obu instytucji. Prom współpracuje przy organizacji konferencji InteRRa. Celem tych konferencji jest wypracowanie zaawansowanych form pracy z grupami marginalizowanymi, z wykorzystaniem idei wielokulturowości i międzykulturowości.

Od 1994 r. powstało w ramach projektu Hnutí R ponad 30 prac zbiorowych. Przeszło tysiąc interdyscyplinarnych tekstów. Część prac zbiorowych powstała we współpracy z polskimi partnerami w ramach projektów z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

Hnuti R organizuje spotkania na różnych uniwersytetach i w miejscach dobrze współpracujących z i na rzecz społeczności romskiej w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Konferencja stała się miejscem spotkań uczestników, teoretyków i praktyków, którzy zajmują się działalnością w obszarze edukacji, pracy socjalnej i zdrowia. Pierwotny zamysł koncentrowania się na rozwiązywaniu problemów społeczności romskich uległ rozszerzeniu. Konferencje mają nowe perspektywy rozwoju. Wychodzą z ideowego założenia wielokulturowości w kierunku współpracy z romskimi społecznościami na płaszczyźnie naukowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Bibliografia:

  • J. Balvin, Ł. Kwadrans, Edukacja międzykulturowa w wybranych międzynarodowych projektach dotyczących Romów w Czechach, Polsce i Słowacji, [w:] Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, red. A. Paszko, Kraków 2011.
  • M. Dróżdż-Balkowska, Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”. [w:] Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia, J. Balvin, Ł. Kwadrans (red.), Wroclaw 2010.
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.


Linki zewnętrzne: