Jonkaro

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jonkaro – przedstawiciel Szero Roma, jego zastępca. Nie musi być jednocześnie głową rodu, ale powinien być w wieku odpowiednim, aby zaliczać się do starszyzny. Niekiedy rolę Jonkaro przejmują liderzy romskich organizacji. Jednak wewnątrz społeczności to starsi zastępować mają Szero Roma w rozstrzyganiu spraw i podtrzymywaniu spójności grupy poprzez właściwe realizowanie zachowań, które wchodzą w zakres tradycji. Starszyzna może również decydować lub mieć wpływ na zmiany określonych zachowań. Rozstrzyga konflikty wewnątrz grupy, w terenie. Są to zazwyczaj drobne sprawy: skargi, plotki, wzajemne oskarżenia. Bare mageripena (wielkie skalania) są domeną Szero Roma. W przypadku Tykne magipena (małe skalania) i sastryke mageripena (żelazne skalania) może rozstrzygać właśnie Jonkaro. Choć jurysdykcji Szero Roma podlegają jedynie Romowie z grupy Polska Roma, uznają ją również Chaładytka Roma i Sasytka Roma (trudno określić, na ile są dla nich wiążące jego decyzje, ponieważ mają swoich starszych w społecznościach lokalnych).


Bibliografia:

  • A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004.
  • J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985.
  • A. J. Kowarska, O sądach cygańskich. Znaczenie starszyzny w rozstrzyganiu sporów w kontekście prawa zwyczajowego, „Studia Romologica” 2008, nr 1.
  • A. J. Kowarska, Z badań nad przywództwem u polskich Romów, „Studia Romologica” 2013, nr 6.
  • A. J. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005.
  • A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.

Linki zewnętrzne: