Klasy romskie

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Klasy romskie – w latach 90 powstała idea tzw. klas romskich (tylko dla Romów), których celem było przystosowanie romskich dzieci do polskich szkół.

Duże zasługi w tworzeniu klas romskich ma Krajowy Duszpasterz Romów, ks. Stanisław Opocki z Limanowej, pracujący z Romami z grupy Bergitka Roma, a także nauczyciele z Nowego Sącza.

Pierwsza klasa romska prowadzona była przy parafii rzymsko-katolickiej w Łososinie Górnej. Nauczano tam pisania, czytania, higieny osobistej, przygotowania do dorosłego życia i katechezy. Z wyjątkiem Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach poziom nauczania w klasach romskich był zdecydowanie niższy niż w klasach integracyjnych.

Inicjatywa klas romskich łamała monopol edukacyjny szkoły państwowej i nie spotkała się z przychylnością władz oświatowych PRL. Dopiero po 1989 r. w całej Polsce zaczęły powstawać klasy romskie. W roku szkolnym 1994/1995 istniało ich 25, a uczyło się w nich 430 dzieci. W klasach I-III, pomagano najmłodszym dzieciom pokonać bariery edukacyjno-adaptacyjne i przygotować się do nauki w klasach starszych, w systemie zintegrowanym.

Na początku XXI w. działało kilkanaście klas romskich (7 na terenie województwa małopolskiego). Uczyły się w nich dzieci i młodzież w różnym wieku, na różnym poziomie zaawansowania (około 200 uczniów). Obok dzieci 7 lub 8-letnich program klas pierwszych (nauka czytania i pisania) realizowali nawet 15-latkowie. Takie zespoły klasowe były szansą na opanowanie podstaw języka polskiego i matematyki.

Obecnie uważa się, że taki model edukacji dzieci i młodzieży romskiej jest próbą doraźnej pomocy, rozwiązaniem tymczasowym, które nie stanowi skutecznej alternatywy wobec integracyjnych form edukacji. Nie daje także nadziei na trwałe rozwiązanie problemu edukacji Romów.

Bibliografia:

  • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998.
  • S. Prażmowski, Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu, „Dyrektor Szkoły” 1996, nr 5.
  • Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, Aneks nr 6 – Romowie w Polsce – opis sytuacji, s. 8-11, http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=185&id=2982, (21.09.2011)
  • A. Szarlik, Duma Roma, „Wprost” 1999, nr 34.
  • E. Nowicka, Polityka oświatowa wobec osiadłych Romów w Polsce. Wielokulturowość jako wartość, w: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempy, A. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa 1997.
  • Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole, red. E. Nowicka, Kraków 1999.
  • Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wałbrzych 2008.
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.


Linki zewnętrzne: