Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Wystawa)

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Wystawa) – pierwsza w Polsce wystawa o tematyce romskiej, powstała na bazie kolekcji z 1979 r., a także dział poświęcony historii i kulturze Romów w tarnowskim Muzeum Etnograficznym. Aktualna wystawa została otwarta w kwietniu 1990 r. z okazji odbywającego się w Serocku pod Warszawą IV Kongresu Romów (Cyganów). Jest to stała ekspozycja przedstawiająca historię i kulturę Romów w Polsce na tle ich dziejów europejskich.

Początki działalności

Już w roku 1963 w Tarnowie działalność prowadziło najstarsze z istniejących Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Cyganów. W 1984 r. zostało przemianowane na Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Romów, a od roku 1989 występuje pod nazwą Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Centrum Kultury Romów. Działacze organizacji prowadzili w latach 90 działania zmierzające do zmiany sytuacji Romów, zwłaszcza w obszarze edukacji. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w realizacji programu rządowego, a także brało udział w organizacji funkcjonującego od 1979 r. w Muzeum Okręgowym w Tarnowie działu cyganologicznego oraz otwartej w 1990 r. pierwszej w Europie stałej ekspozycji poświęconej Romom. Obecnie można również obejrzeć ją w Internecie.

Współczesność

Działalność Stowarzyszenia i Muzeum jest w Tarnowie bardzo widoczna. Wystawa przyczynia się do realizacji programu rządowego Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej. Podobnie „Tabor Pamięci”, który dla młodych jest jedyną szansą zasmakowania namiastki życia taborowego, a dla starszych jego przypomnieniem. Tabor powstał dla upamiętnienia cygańskiej zagłady z 3 lipca 1943 r. w pobliskiej wsi Szczurowa. 93 Romów zostało tam rozstrzelanych. Dzięki „Taborowi Pamięci” Romowie poznają historię zagłady. Wydarzenie zainicjowało Muzeum Okręgowe i Stowarzyszenie Romów w Tarnowie. Obecnie zyskuje coraz większe znaczenie, podobnie jak festiwal w Gorzowie Wielkopolskim, czy pielgrzymki do Częstochowy i Limanowej. Sprzyja temu mocne zainteresowanie mediów. Ważny element działalności Muzeum to aktywność wydawnicza, szczególnie w postaci rocznika „Studia Romologica”, a także lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży.

Linki zewnętrzne