Muzeum Romskiej Kultury w Brnie

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Muzeum Romskiej Kultury w Brnie – znajduje się w Brno-Bratysława Zábrdovice (w miejscu znanym jako Brno Bronx). Zostało założone w 1991 r. przez działaczy romskich jako organizacja non profit. Funkcjonowało przez dziesięć lat w pomieszczeniach tymczasowych, a w 2000 r. przeniesiono jego zbiory i działalność do budynku na ulicy Bratysławskiej 246/67. Od 2005 r. muzeum jest finansowane przez państwo.

Muzeum Romskiej Kultury w Brnie to ośrodek, który gromadzi dobra kultury materialnej Romów i wspiera rozwój oraz zachowanie ich tożsamości. Jest to miejsce, w którym – w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – zachowuje się i gromadzi świadectwa historii Romów. Dzięki tej instytucji młode pokolenia uczą się tolerancji i myślenia międzykulturowego. Muzeum w swej misji przyczynia się do walki z ksenofobią i rasizmem. Otwiera drogę do korzeni tożsamości Romów. Wszystko to w kontekście wzajemnego zrozumienia i dialogu kultur.

Geneza

Muzeum założyli romscy intelektualiści. Idea stworzenia takiego miejsca powstała dużo wcześniej, już pod koniec lat 60, w czasie działalności Związku Cyganów-Romów w Czechosłowacji.

Działalność

Muzeum zajmuje się dokumentowaniem i odtwarzaniem tradycji romskiej, cygańskich zawodów/rzemiosł, sposobu zamieszkania, ubiorów, twórczości artystycznej (malarstwo, rzeźba), także pisanej oraz materiałami w formie audio, wideo i fotografii. Instytucja posiada bogatą bibliotekę cyganologiczną i archiwum. Wszystkie materiały udostępnia osobom badającym kulturę Romów.

Dotychczasowe wystawy: „Romové v Československu” (1992), „Romové v městě Brně” (1996), „Hledání domova” (1999) i „Svět očima Romů” (1997–2005). Pod koniec 2005 r. muzeum otworzyło pierwszą stałą ekspozycję w dwóch salach. Przygotowuje również lekcje muzealne dla romskich dzieci w celu odkrywania i pielęgnowania ich własnej tożsamości. Działalność i projekty realizowane przez muzeum są opisywane w „Biuletynie” i na stronie internetowej.

Linki zewnętrzne