Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach – Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska w Suwałkach, działająca od 1993 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem był ks. kanonik Jerzy Zawadzki, ówczesny proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Od stycznia 1994 r. wpisana do rejestru placówek niepublicznych. Od 20 maja 2011 r. funkcjonuje jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

Początki działalności

W pierwszym roku działalności uczęszczało do szkoły 8 uczniów. W następnych latach liczba uczniów dochodziła do 45 osób. Panowały w niej familiarne stosunki, istniała możliwość indywidualnej pracy z dziećmi. Celem było wyrównanie różnic edukacyjnych młodych ludzi w ciągu 3 lat. Po tym okresie mogłyby rozpocząć edukację w szkołach publicznych. Po zmianie reformy edukacji i powstaniu gimnazjów szkoła zwiększyła ilość klas do sześciu, tak jak w innych szkołach podstawowych. Części wychowanków udało się kontynuować z sukcesami naukę. Przez cały czas inicjatywa była wielkim eksperymentem edukacyjnym. W pewnym momencie w szkole na pełny etat pracowało 3 romskich asystentów, dlatego część zajęć była prowadzona w języku romskim. Sukcesem było zaangażowanie się rodziców w życie szkoły, powstał zespół folklorystyczny, w którym rodzice występowali razem ze swoimi dziećmi.

W pewnym momencie, kiedy wielu Romów wyjechała z Suwałk za granicę i w szkole zaczęło robić się pusto, zmieniono formułę i zaczęto pracować również z młodzieżą polską. Kiedy dyrektor szkoły, Jacek Milewski (1993-2009), kończył swoją pracę z Romami w Suwałkach – z 300 osób, które mieszkały w mieście dwadzieścia lat wcześniej, pozostało może około 45. W 2001 roku szkoła została laureatem pierwszej nagrody w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”, organizowanym pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodatkowo zrealizowała szereg projektów na rzecz dzieci romskich, wspieranych m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Fundację im. Stefana Batorego oraz Ambasadę Brytyjską i Amerykańską. W 2005 roku działalność szkoły wyróżniła Fundacja Polcul. Od 2004 r. została objęta pomocą w ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Fundusze pozyskiwane w ramach tej inicjatywy są wsparciem do jej dalszego funkcjonowania i poszerzenia oferty edukacyjnej.

Współczesność

Zmiana formuły szkoły na integracyjną okazała się zasadna, ponieważ duża liczba dzieci romskich z terenu Suwałk oraz z terenu okolicznych powiatów posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Sytuacja taka stworzyła konieczność objęcia tych dzieci specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wdrożenia odpowiedniego dla ich deficytów rozwojowych procesu dydaktycznego, który w szkole masowej możliwy jest jedynie w warunkach oddziału integracyjnego. Od roku 2011 szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego również dzieciom narodowości polskiej, w tym dzieciom i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Bibliografia

  • Kwadrans Ł., Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011.
  • Kwadrans Ł., Edukacja Romów w Polsce okresu transformacji – stan obecny i możliwe propozycje na przyszłość, [w:] Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2013.

Linki zewnętrzne