Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” - zostało zarejestrowane w czerwcu 2004 roku Organizacja skupia młodych Romów i Polaków, uczniów, studentów, magistrów i doktorantów różnych dziedzin nauki, jak pedagogika, socjologia, filologia, sztuka czy dziennikarstwo. Łączy ich zainteresowanie działalnością na rzecz społeczności romskiej. Zadania Stowarzyszenia ogniskują się wokół kwestii edukacji romskich dzieci i młodzieży. Poprzez działania edukacyjne stara się ona zmniejszyć dystans dzielący Polaków i Romów. Włączając się do współpracy z różnymi środowiskami, instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi podejmuje próbę poprawienia sytuacji Romów, a także zmiany negatywnych stereotypów i usuwania uprzedzeń. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” na zlecenie Biura Doradczego przy MSWiA i Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie podjęło się ewaluacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001–2003. Pogłębiona charakterystyka efektów wprowadzonego programu została oparta na wynikach badania metodą jakościową (wywiad pogłębiony). W okresie od sierpnia do grudnia 2004r. członkowie „Harangos” odwiedzili 9 z 17 miejscowości objętych programem, w których przeprowadzili wywiady z asystentami edukacji romskiej, nauczycielami wspomagającymi, dyrektorami szkół, pracownikami przedszkoli. Szczególnie istotna była analiza oddziaływania nauczycieli wspomagających i asystentów edukacji romskiej na jakość edukacji uczniów romskiego pochodzenia, bowiem te formy wsparcia dzieci wprowadzono w ramach programu.

Bibliografia:

  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia - gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.
  • P. Pochyły, Romowie. Stowarzyszenia romskie w Polsce, [w:] S. Dudra, B. Nitschke, Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2013.
  • Ocena realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001–-2003, B. Jaśko, E. Mirga, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, Kraków 2005.
  • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, dostępny na: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/projekt-programu-integr/6882,Projekt-programu-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.html (10.08.2014).
  • Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Q jakości â poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”, Warszawa, 8 grudnia 2011r.


Linki zewnętrzne: