Stowarzyszenia romskie w Polsce

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stowarzyszenia romskie w Polsce. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce jest zarejestrowanych ponad 100 organizacji pozarządowych skupiających mniejszość romską. Tylko część z nich działa aktywnie. Podstawowe cele tych organizacji to: poprawa funkcjonowania społeczności romskiej w Polsce (priorytety wyznaczają programy rządowe i europejskie), monitorowanie sytuacji społecznej oraz zwiększenie wiedzy na temat Romów, m.in. walka ze stereotypami.

Wybrane organizacje romskie w Polsce

• Centralna Rada Romów Przewodniczący Stanisław Stankiewicz

Stowarzyszenie Romów w Polsce Prezes Roman Kwiatkowski

Centrum Kultury Rromów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie Prezes Adam Andrasz

• Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w Kielcach Przewodniczący Jan Paczkowski

• Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku Prezes Karol Sadowski

• Stowarzyszenie Romów Okręg Nowy Sącz z siedzibą w Laskowej Prezes Tadeusz Gabor

• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP w Kędzierzynie-Koźlu Prezes Jan Korzeniowski

Związek Romów Polskich w Szczecinku Prezes Roman Chojnacki

• Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi Prezes Andrzej Wiśniewski

• Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie Przewodniczący Józef Orłowski

• Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie Prezes Ewa Krzyżanowska

• Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie Prezes Krystyna Gil

• Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w Krakowie Prezes Zenon Bołdyzer • Stowarzyszenie Romów w Krakowie Przewodniczący Marian Gil

• Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” z siedzibą w Bytomiu Prezes Tadeusz Kamiński

• Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie Prezes Adam Bieluń

• Stowarzyszenie Romów w Stalowej Woli Prezes Adam Klima

• Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie Prezes Adam Fedorowicz

• Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Prezes Edward Dębicki

Bibliografia:

  • A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004.
  • S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.
  • P. Pochyły, Romowie. Stowarzyszenia romskie w Polsce, [w:] S. Dudra, B. Nitschke, Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2013.
  • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, dostępny na: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/projekt-programu-integr/6882,Projekt-programu-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.html (10.08.2014).
  • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Q jakości a poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”, Warszawa, 8 grudnia 2011 r.


Linki zewnętrzne: