Stowarzyszenie Romów w Polsce

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stowarzyszenie Romów w Polsce – zarejestrowane 23 grudnia 1991 r. w Oświęcimiu. Podjęło próbę integracji całej społeczności romskiej i pełnienia funkcji jej ogólnopolskiego przedstawiciela. Statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa polskiego, doprowadzenie do uznania ich za mniejszość etniczną, zapewnienie warunków, ochrony i gwarancji dla zachowania i kultywowania własnej tradycji, języka i kultury.

W połowie lat 90 Stowarzyszenie Romów w Polsce liczyło ponad 800 członków, a jego prezesem był Andrzej Mirga, który wraz z Romanem Kwiatkowskim stworzył tę organizację. Stowarzyszenie posiadało w tym czasie 15 oddziałów okręgowych i zrzeszało 4000 Romów – członków i kandydatów. Obecnie Prezesem Zarządu Głównego jest Roman Kwiatkowski, który jest również członkiem Zarządu Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i uczestniczy w pracach Międzynarodowej Rady Pamięci o Zagładzie Romów.

Stowarzyszenie Romów w Polsce przeprowadziło monitoring, a także badania nad edukacją dzieci romskich (wykonane przez Mariana G. Gerlicha w 1997 r.). Pracownicy Stowarzyszenia zostali przeszkoleni w zakresie pomocy społecznej i prawnej oraz kontaktów ze środowiskami romskimi. Stowarzyszenie zajmuje się bieżącym monitorowaniem środowisk romskich w Polsce. Na bazie prowadzonych badań udzielana jest Romom szeroko rozumiana pomoc w kontaktach z organizacjami administracji samorządowej, rządowej oraz ich terenowymi agendami, a także w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej (przekwalifikowanie, szkolenia, przeciwdziałanie bezrobociu), aktywizacji obywatelskiej z orientacją na elementy integralnego funkcjonowania w społeczeństwie większościowym.

W 1999 r. Stowarzyszenie zrealizowało przy współudziale Krajowego Urzędu Pracy i z jego finansowym wsparciem roczny program badawczy Romowie na rynku pracy. Jego efektem były projekty programów szkoleniowo-edukacyjnych, badania uzupełniające wśród mniejszości romskiej i różnego typu działania zmierzające do poprawy ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wyniki badań w formie raportu udostępniono Parlamentowi i Prezydentowi RP, odpowiednim ministerstwom oraz zainteresowanym organom administracji państwowej. Uwzględniono je przy opracowaniu pilotażowego programu dla mniejszości romskiej w województwie małopolskim.

Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie na rzecz społeczności romskiej w ramach unijnego programu „Equal”. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej aktywnie włączyło się w realizację programu rządowego na rzecz społeczności romskiej oraz projektów z programów europejskich.

Stowarzyszenie wydaje publikacje w serii „Biblioteka Cyganologii Polskiej”, a także kwartalnik „Dialog Pheniben” – czasopismo, na którego łamach podejmowana jest problematyka dotycząca życia i obyczajów Romów w Polsce. Redaktorem pisma jest Joanna Talewicz-Kwiatowska.

Stowarzyszenie Romów w Polsce utworzyło Romski Instytut Historyczny, współpracujący z różnymi instytucjami międzynarodowymi w zakresie historii i dokumentacji holocaustu Romów. Stowarzyszenie Romów w Polsce zostało wskazane jako główny organizator obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów.

Bibliografia:

  • A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004.
  • Informacje na temat działalności Stowarzyszenia – na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenie.romowie.net/ (21.09.2011).
  • S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.
  • P. Pochyły, Romowie. Stowarzyszenia romskie w Polsce, [w:] S. Dudra, B. Nitschke, Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2013.


Linki zewnętrzne: