Studia Romologica

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

„Studia Romologica” – jedyne w Polsce pismo naukowe poświęcone wyłącznie grupie etnicznej/narodowej Romów. Wydane po raz pierwszy w 2008 r., w każdym tomie prezentuje blok artykułów na jeden temat. Każdy artykuł naukowy (teksty tematyczne, teksty dotyczące innych zagadnień romskich, materiały) posiada streszczenie w dwóch językach: romskim i angielskim.

„Studia Romologica” współpracują z najlepszymi specjalistami w dziedzinie romologii/romistyki z całego świata i publikują w nich najwybitniejsi romolodzy/romiści. Wydawcą periodyku jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie przy wsparciu środków Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Od 2012 r. „Studia Romologica” znalazły się na Liście Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów przysługujących za publikowane w nich artykuły i materiały naukowe. Jest obecne również w międzynarodowych internetowych bazach czasopism naukowych, np. CEJSH, Arianta.

Redakcja: Adam Bartosz – redaktor naczelny, dr hab. Piotr Borek, dr Marcel Courthiade, dr Sławomir Kapralski, prof. dr hab. Lech Mróz, dr Artur Paszko, prof. dr hab. Czesław Robotycki, Natalia Gancarz – sekretarz redakcji.

Linki zewnętrzne