Studia podyplomowe „Romologia”

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Studia podyplomowe „Romologia” – dwusemestralne studia podyplomowe „Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne”, prowadzone od 2004 r. w ramach grantu realizowanego przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W zajęciach biorą udział osoby zaangażowane w pracę dla społeczności romskiej: nauczyciele, animatorzy oświaty, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół i pracownicy instytucji edukacyjnych, a także jednostki chcące po prostu poszerzyć swoją wiedzę na temat odmiennej kulturowo grupy, jaką są Romowie. Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy na temat Romów, ich historii, kultury, a także kształtowanie umiejętności kompetentnej komunikacji międzykulturowej i świadomości różnic kulturowych. W ramach programu studiów słuchacze zdobywają wiedzę na temat katalogu przepisów prawnych służących ochronie tej mniejszości etnicznej oraz instrumentów integracji społecznej. Studia są skierowane głównie do osób pracujących ze społecznością romską. Studia podyplomowe z tego zakresu są organizowane przez jednostki naukowe o statusie uczelni wyższej. Istotnym elementem programu studiów jest stworzenie sieci absolwentów. Studiom towarzyszy działalność wydawnicza. Publikacje redagowane przez kierownika studiów prof. dr hab. Piotra Borka: Romowie w Polsce i Europie – historia, prawo, kultura (2007); O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja (2009); Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie (2011); Studia o Romach w Polsce i w Europie (2013).

Bibliografia:

Linki zewnętrzne: