The European Roma Right Center

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Logo ERRC

The European Roma Right Center – międzynarodowa organizacja, działająca w interesie publicznym, która monitoruje sytuację Romów w kontekście praw człowieka i udziela pomocy prawnej. Organizacja jest aktywnym członkiem International Helsinki Fundation for Human Rights i ma status specjalnego konsultanta przy Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ oraz Radzie Europy. Opracowuje raporty dotyczące dyskryminacji. Koncentruje się na aktach nietolerancji wobec uczniów romskich i nierównościach związanych z dostępem do edukacji. Instytucją kieruje międzynarodowy zarząd. Współpracuje z nią wielu Romów i organizacji romskich w całej Europie. Priorytety tematyczne European Roma Right Center na lata 2013-2017 obejmują następujące obszary: reakcja władz na przemoc i mowę nienawiści, dostęp do edukacji, dostęp do mieszkań, swobodny przepływ i migracja, dokumenty tożsamości, prawa kobiet i dzieci, gromadzenie danych.

Bibliografia:


Linki zewnętrzne: