The Roma Education Fund (REF)

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

The Roma Education Fund (REF) - Zniwelowania różnic w osiągnięciach edukacyjnych między Romami i nie-Romami - została stworzona w ramach Dekady Integracji Romów w 2005. Jej misją i głównym celem jest, aby zniwelować różnice edukacyjne między Romami i nie-Romami. Dla osiągnięcia tego celu organizacja wspiera politykę i programy, które zapewniają wysoką jakość edukacji dla Romów, w tym desegregację systemów edukacyjnych.

Działania w ramach Fundacji na rzecz Edukacji Romów, to sprzyjanie integracji Romów we wszystkich aspektach krajowych systemów edukacyjnych krajów uczestniczących w Dekadzie Integracji Romów, a także innych krajów, które chcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

Cele REF: zapewnienie dostępu do edukacji, na przykład poprzez zaangażowanie rodziców w edukację, inicjatywy w celu zmniejszenia niedoborów, wolne podręczniki i inne materiały edukacyjne; poprawa jakości kształcenia, na przykład, poprzez reformy programów nauczania, wprowadzenie nauczania języka romskiego, anty-uprzedzeń i nauczania tolerancji oraz szkolenia mediatorów szkolnych; integracja i desegregacja uczniów romskich pochodzących z segregacyjnych klas w szkołach specjalnych i ogólnodostępnych; poszerzenie dostępu do edukacji przedszkolnej, na przykład, poprzez kampanie informacyjne, pomoc w procesie rejestracji i pracy z rodzicami w celu promowania uczestnictwa w wieku przedszkolnym; zwiększenie dostępu do edukacji ponadgimnazjalnej, policealnej i dorosłych, na przykład poprzez stypendia, kursy czytania i pisania dla dorosłych i doradztwa zawodowego dla uczniów szkół średnich.

REF realizuje pięć głównych programów:

1. Program Wsparcia Projektów, który finansuje projekty i programy.

2. Program stypendialny REF, który jest największym programem stypendialnym dla uczniów romskich.

3. Program Rozwoju Polityki i budowania potencjału, który wspiera działania, które pomagają stworzyć ramy dla dialogu z rządami i społeczeństwem obywatelskim w sprawie reformy edukacji i integracji Romów.

4. Komunikacja i Cross Country Learning Program, który obejmuje działania w celu promowania wymiany wiedzy na temat reformy edukacji i integracji Romów.

5. Granty na programy pomocy dla romskich organizacji pozarządowych i samorządów - dostęp do funduszy unijnych w celu poprawy edukacji romskiej.

Bibliografia:

  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia - gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.


Link zewnętrzny: