Związek Romów Polskich

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Związek Romów Polskich - logo

Związek Romów Polskich – stowarzyszenie romskie, powstałe w 2000 r. w Szczecinku.

Funkcję Prezesa zarządu Związku Romów Polskich pełni Roman Chojnacki, który jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także działaczem International Romani Union. Organizacja bierze czynny udział we wszelkich spotkaniach mających na celu rozwiązanie problemów społeczności romskiej. Nawiązuje współpracę z organizacjami i fundacjami, które pomagają najbardziej potrzebującym. Współpracuje z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji oraz Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Jest członkiem Polskiej Unii Ofiar Nazizmu. Występuje do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych Romów. Nawiązuje łączność społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi, aby wspólnie działać na rzecz poprawy sytuacji społecznej mniejszości narodowych w Polsce.

Celem Związku Romów Polskich jest niesienie pomocy romskiej mniejszości etnicznej. Stowarzyszenie służy pomocą w zakresie prawniczym, pomaga w poszukiwaniach pracy. W listopadzie 2001 r. zarząd stowarzyszenia powołał do życia Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Projekt realizowany jest dzięki dotacji ministerialnej. Instytut jest placówką o charakterze dokumentacyjnym i naukowo-badawczym, która w zakresie badań interdyscyplinarnych prowadzi badania nad holokaustem, wielowiekowymi prześladowaniami Romów, kulturą i historią ze szczególnym uwzględnieniem epoki zagłady w okresie II wojny światowej.

Związek Romów Polskich jest współrealizatorem projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.

Związek Romów Polskich od kilku lat wydaje romski dwumiesięcznik „Romano Atmo" („Romska Dusza"), którego misją jest kultywowanie tradycji romskiej, propagowanie języka romskiego, a także integracja romsko-polska i walka ze stereotypami i nietolerancją. Pismo współtworzą romscy studenci, cyganolodzy.

Stowarzyszenie realizuje projekt stypendialny dla studentów romskiego pochodzenia, którego zadaniem jest podniesienie poziomu edukacji wśród Romów i uświadomienie im, że lepsza przyszłość nierozerwalnie wiąże się z edukacją. Związek Romów Polskich jest realizatorem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bibliografia:

  • http://www.romowie.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4&page=1 (21.09.2011 r.)
  • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.
  • P. Pochyły, Romowie. Stowarzyszenia romskie w Polsce, w: S. Dudra, B. Nitschke, Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2013.

Linki zewnętrzne: